Artikler

Vi er mange som vokser op i en dysfunktionel familie

Et højt forbrug af alkohol eller andet misbrug er en af de store grunde til at mange familier oplever at blive dysfunktionel. Desværre oplever alt for mange børn og familier dette og det har som ofte store konsekvenser for alle i familien her og nu, men også senere i livet. Børn der vokser i familier med alkoholproblemer, kan som ofte se frem til en fremtid med psykiske lidelser, ensomhed, svært ved at danne nye relationer, svært ved at stole på andre mennesker, de er i stor risiko for selv at få et misbrug. Dette er blot nogle få af de mange negative konsekvenser.

”Faktisk findes der mindst en person med et skadeligt forbrug af alkohol i næsten alle danske familier”

Det kan være rigtig rart at finde ud af, at man ikke er alene. Finde ud af at der findes tusindvis af børn og voksne som har oplevet præcis det samme. Langt de fleste børn tror at de er alene om det her og de tør ofte ikke bede hjælp, i frygt for at miste eller skade deres forældre, søskende eller andre. Der er brug for hjælp og det er vigtigt at hjælpen kommer så hurtigt som muligt.

Der skal hjælpes hele vejen rundt!

Det gælder om at hjælpe hele familien og for den der har et alkoholproblem eller et misbrug er det også rart at finde ud af, at der også her, findes tusindvis af andre danskere med samme problem. Da stort set ingen formår at komme fri af et misbrug eller et alkoholproblem alene, vil der være behov for professionel hjælp. Se her hvordan A Misbrugsbehandling kan hjælpe hele familien med en intensiv behandling, familiesamtaler, familiekurser og en lang efterbehandling, som giver den bedste behandlingsprognose.

https://amisbrugsbehandling.dk/

Det er så vigtigt for alle i familien, at der er mulighed for støtte, hjælp og rådgivning.

 

Hvilken behandling er den bedste?

Sundhedsstyrelsen har lavet en undersøgelse af døgnbehandling kontra ambulant behandling, hvori det fastslås:

 

“Ambulant behandling har mindst lige så gode og ofte bedre behandlingsprognoser for de mere ressourcestærke misbrugere”

 

Her tænkes typisk på de misbrugere, der er i arbejde eller under uddannelse, og som har et støttende netværk.


“Ambulant behandling giver mindst muligt tidsforbrug for klienten – med størst mulig effekt”


Ambulant behandling giver mulighed for at passe sit arbejde eller uddannelse sideløbende og samtidig være en del af familien. Det er en stor fordel, at behandlingen griber ind så lidt som muligt, og i de fleste tilfælde er effekten af alkoholbehandling lige så god som døgnbehandling. Ofte er den ambulante behandling meget bedre.

 

Det er aldrig for sent at få hjælp.