Artikler

Bedemanden kan assistere med det praktiske ved begravelse

Når nogen, der står én nær går bort, er man som regel så overvældet af sorg at det for de fleste virker uoverskueligt at skulle tage stilling til en masse praktiske ting omkring arrangering af begravelsen eller bisættelsen.

Som nær pårørende er man overladt til at skulle tage sig af disse ting – derfor er det i langt de fleste tilfælde en rigtig god idé at få en bedemand til at hjælpe sig med de praktiske omstændigheder i denne forbindelse. Gør man det, er man også sikker på at der bliver taget god og erfaren hånd alt, hvad der sig dertil hører, og man behøver ikke at bekymre sig om noget. Der er dog ikke nogen regel, der siger at man skal benytte sig af en bedemand.

Hvad kan en bedemand typiske hjælpe med?

En bedemand kan assistere og tage hånd om de fleste praktiske omstændigheder vedrørende en begravelse eller en bisættelse.

 

Bedemanden kan bla. hjælpe med:

  • fremskaffelse af dødsattest for den afdøde
  • sørge for dødsanmeldelse bliver udfyldt korrekt og sendt – skal blandt andet oplyse om afdøde var medlem af den danske folkekirke, og om den afdøde skal begraves eller bisættes
  • Aflevering af godkendelsesattest til rette begravelsesmyndighed

 

Bedemanden er altid til rådighed for at svare på spørgsmål. Dette kunne fx være om pris på kister og urner og pris på begravelse og bisættelse

I Danmark forholder det sig sådan at enhver ret til at blive begravet eller få nedsat en urne på folkekirkens kirkegårde. Prisen for retten til at bruge et gravsted, er noget, som kirkegårdene fastsætter lokalt, og medlemmer af folkekirken betaler en lavere takst, end folk, der ikke er medlemmer. Grunden til at man betaler mindre hvis men er medlem af folkekirken er at man som medlem har bidraget til vedligeholdelse af både kirkegårdene såvel som gravstederne igennem kirkeskatten.

Langt størstedelen af efterladte, vælger at købe retten til at bruge et gravsted til den afdøde. På denne måde opnår man ret til at brugen stedet som gravsted i en periode på typisk omkring 10-20 år.

Også denne side af sagen kan en bedemand vejlede omkring, men som nævnt står det én frit for om man selv vil stå for alle de praktiske omstændigheder, der findes ikke nogen lov, som siger at man skal bruge en bedemand.

Det er dog langt størstedelen af pårørende, der vælger at bruge en bedemand, da der er mange ting der skal være styr på, hvilket en bedemand er kvalificeret til og har stor rutinemæssig erfaring med.